Vi antar utmaningen!

Öppet brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

I ett svårt arbetsmarknadspoliskt läge finns ett alternativ som kan vara ett komplement i kampen mot en hög arbetslöshet. Arbetsintegrerande Sociala Företag/Arbetskooperativ (ASF/AK) är en form av företag som är etablerad i Sverige och undertecknade har 20 års erfarenhet i Sverige. I övriga Europa har det framgångsrikt bedrivits under en längre tid. Det som kännetecknar oss är att vi är en del av näringslivet och arbetar på en öppen marknad med att sälja varor och tjänster samt konkurrerar på lika villkor som andra företag. Ett annat kännetecken är att vi som primärt mål har att integrera människor i arbetslivet och i huvudsak anställer människor som står långt från arbetsmarknaden. Våra företag bygger på människors vilja att ta ansvar och förmåga att vara med och driva företag och därmed förändra sin livssituation.

Våra företag har ingen vinstutdelning utan återinvesterar allt eventuellt överskott för att utveckla företagen. Vi arbetar med kollektivavtal och på samma villkor som andra företag på marknaden. Vi ser behovet av och tänker ta initiativ till en kvalitetssäkring av vår bransch och vill införa en certifiering för (ASF/AK). Vi ser gärna också att regeringen undersöker och eventuellt överväger en lagstiftning. En sådan lagstiftning finns i andra EU länder för att skapa en större tydlighet om vad som gäller för sektorn i ett samhällsperspektiv som inkluderar både myndigheter och näringsliv.

Med utgångspunkt från vår egen verksamhet och det vi känner till om läget i Sverige är vår bedömning att vi kan anta utmaningen med vår bransch att uppnå 5 000 anställda till år 2019. Enligt vår bedömning behöver Stefan Löfvéns mål om att ha Europas lägsta arbetslöshet hjälp från våra företag för att uppnå sitt mål 

För att klara den utmaningen har vi identifierat några viktiga områden som kan underlätta för oss.

Vi behöver stöd med att implementera vårt arbetssätt i myndigheter och den offentliga världen

2 Ersättning för handledning, utbildning och rehabilitering måste vara rimlig och möjliggöra längre kontraktstid. Vi ser gärna en modell med ”reserverade kontrakt”

3 Våra anställda måste få tillgång till individanpassad utbildning för att kunna utvecklas i sina kompetensområden i våra företag för att kunna fortsätta att utvecklas.

4 Samarbeten och avtal med det offentliga ska enbart ske med certifierade och kvalitetssäkrade ASF/Sociala Arbetskooperativ.

5 Vi ser vikten av att det finns adekvata anställningsstöd som kompenserar funktionshinder, som grund för att vi ska kunna växa och utgöra ett reellt alternativ och för att andra företag ska kunna anställa.

Vi är beredda att ta en dialog för att tillsammans skapa en viktig sektor på vägen mot arbete för alla!

Undertecknat
Lelle Karlsson, Kooptjänst
Pernilla Svebo Lindgren, Vägen ut! kooperativen
Lena Lago, Basta

Det öppna brevet har skickats till en rad tidningsredaktioner runt om i landet, med följande tillägg:
Till redaktionen
Vi sänder er vårt öppna brev till Ylva Johansson för kännedom och publicering. Undertecknarna tillhör de Arbetsintegrerande Sociala Företag / Arbetskooperativ som är störst i Sverige och som har cirka 20 års erfarenhet av verksamheten. Vi vet hur svårt det är att komma tillbaka från långtidsarbetslöshet, och ibland att leta efter sitt första jobb. Men vi vet också att vårt arbetssätt fungerar.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s