Kategoriarkiv: missbruk

KRIM-vecka på Villa Solberg bryter kriminell livsstil.

Flera av de män som kommer till vår behandling på Villa Solberg har finansierat sitt drogberoende genom kriminalitet. Drogerna har dövat dåligt samvete till en viss del men bakom fasaden döljer sig oftast både skam och skuld.

Det är vanligt att koppla ihop kriminaliteten med narkotikaberoendet och anta att om personen blir drogfri kommer kriminaliteten upphöra automatiskt. Så är det inte för alla. En del har lättare att sluta med narkotikan än kriminaliteten. Kriminaliteten kan ha föregått narkotikamissbruket och ett återfall i missbruk kan inledas med en period av kriminella handlingar som kan ha börjat med små lögner och oärliga handlingar. Det finns också en spänning i kriminaliteten — adrenalinkicken i rånet, biljakten, villainbrottet som i sig kan bli ett beroende.

Med tiden utvecklas kriminella tankemönster för att man ska stå ut med att begå brottsliga handlingar, skydda sitt samvete och kunna skjuta ifrån sig ansvaret för sina handlingar.

Kriminella tankemönster kan se ut så här: ”Min kriminalitet drabbar ingen, de får ändå ut det på försäkringen.” ”Är man så dum att man lämnar kvar nycklarna i bilen får man skylla sig själv om man blir bestulen.” ”Väljer man att arbeta som polis eller på bank får man räkna med att utsättas för hot och våld.” De kriminella tankemönstren rättfärdigar brott och gör det möjligt att planera brott, begå brott och att leva med brottets konsekvenser efteråt.

För att förändra ett kriminellt beteende måste man ändra sitt sätt att tänka. Alla män i behandling på Villa Solberg deltar i en veckas intensivt program utformat efter Gunnar Bergströms bok Kriminalitet Som Livsstil. Under krim-veckan, som den kallas, arbetar vi i grupp med de 8 kriminella tankemönstren, identifierar tankemönstren individuellt med hjälp av PIKT (psykologisk inventering av kriminella tankemönster) och utmanar dessa tankemönster under hela programmet.

Vi tittar även på kriminella beteenden och belyser hur dessa beteenden skapar ringar på vattnet och drabbar oskyldiga människor. Deltagarna i programmet görs medvetna om hur de har försvarat sitt kriminella beteende och de får arbeta med att ta tillbaka ansvaret för sina handlingar.

Kriminalitet utvecklas och underhålls av olika drivkrafter. Några av dem är rädsla, skam, ilska, sorg, habegär, makt och drogberoende. Vi identifierar deltagarnas drivkrafter och hur de kan förändras och riktas åt andra håll.

Att lämna en kriminell livsstil innebär att man måste omvärdera hela sitt liv. Ibland får kriminella personer höra att det bara är att ”ta sig i kragen” och att det är allt som krävs. Vi menar att det krävs mer än så för att överge en livsstil. Den kan vara en del av en identitet och att förändra en identitet tar tid. En behandling med krim-vecka på Villa Solberg kan utgöra en bra start för en sådan förändring.

Villa Vägen ut! har helheten från motivation och behandling, halvvägshus via utsluss och eftervård till arbetsträning, socialt sammanhang och arbetsgemenskap för människor med erfarenhet av missbruk och kriminalitet.

Vill du veta mer om behandling på Villa Vägen ut! Solberg så ring eller skicka oss ett mail.

Telefon: 031-12 56 06,
073-688 32 52
E-post: villasolberg@vagenut.coop