Etikettarkiv: Årsberättelse 2011

Sociala företag en vinstmaskin för samhället

I hela Europa firas Europeiska kooperativa veckan 23-26 april med anledning av FN:s kooperativa år. Samtidigt presenterar Vägen ut! kooperativen i Göteborg sitt resultat för 2011 – 22 nya jobb till människor som stått allra längst ifrån arbetsmarknaden.

Vägen ut! konsortiet omfattar 12 arbetsintegrerande sociala kooperativa företag och omsatte 32 miljoner kr förra året. Samtliga företag ägs och drivs av människor som av olika skäl befunnit  sig långt utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
Konsortiet har idag sammanlagt drygt 90 anställda och den absoluta merparten av dessa har gått från ett långvarigt bidragsberoende till ett riktigt jobb. Dessutom deltar över 200 personer i det dagliga arbetet genom arbetsträning eller praktik.
Företagen verkar inom vitt skilda branscher, men har alla dubbla uppdrag. Dels säljs miljövänliga produkter och tjänster, dels skapas arbete för människor som inte kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Sparar miljoner åt samhället
Vinsten för individen, att gå från ett långvarigt bidragsberoende till att bli självförsörjande är uppenbar. Men dessutom är Vägen ut! kooperativens arbete rena vinstmaskinen för samhället. Under 2011 tjänade samhället 44 miljoner kr på att Vägen ut!:s anställda nu försörjer sig själva och betalar skatt.
Den direkta besparingen under 2011 var 12 miljoner kr, det vill säga vad dessa personer skulle ha kostat samhället om de varit kvar i sitt bidragsberoende. Kommunens utgifter för försörjningsstöd minskade med 4,3 miljoner kr. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens utgifter minskade med sammanlagt 8 miljoner kr.
Läs hela Årsberättelsen 2011 på www.vagenut.coop

– Inte nog med att vi sparar så mycket åt samhället. Våra anställda betalade dessutom 3,7 miljoner kr i skatt förra året, säger Elisabet Mattsson, ordförande i Vägen ut! kooperativen.

Mänskligt företagande
Vägen ut! har vuxit från 5 företag 2005 till 12 företag 2012. Omsättningen har under de senaste sex åren ökat från 6 miljoner kr till 32 miljoner kr. En hög och stabil tillväxttakt.

– Vi vill förändra samhället genom mänskligt företagande. Vår styrka är att kombinera det kollektiva med det individuella. I våra företag kan alla arbeta 100 procent av sin förmåga, oavsett om det är två timmar om dagen eller heltid, säger Elisabet Mattsson.

Företag för social integration
2012 är av FN utsett till Kooperationens år i syfte att öka kunskapen om de kooperativa företagens förmåga att bidra till minskad fattigdom, ökad sysselsättning och social integration. Nästa vecka anordnas en kooperativ vecka i EU-kvarteren i Bryssel. I Göteborg firar Vägen ut! kooperativen genom att bjuda in till olika aktiviteter varje dag mellan 14.00 – 16.00.
Du kan läsa programmet här bredvid eller läsa och ladda ner det som pdf.