Etikettarkiv: bostadsbrist

En uppmaning till Anneli Hulthén

Idag den 25:e november är FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor.

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Ändå är hot, kränkningar och övergrepp vardag för många kvinnor, tjejer och barn. Bostadsbristen är ett stort hinder för kvinnor som vill lämna män som utsätter dem för våld. Att hitta lösningar för de här kvinnorna är en välfärdsfråga, ett offentligt ansvar och i allra högsta grad en angelägenhet för Göteborgs Kommun.

Att lämna en våldsam man och söka sig till en kvinnojour är ett stort steg som kräver mycket mod. De kvinnor och som söker till Villa Karins Kvinnojour har ett stort behov av stöd och skydd. Jouren skyddar, stödjer och stärker kvinnorna och tills de är redo att flytta och börja en ny vardag med ett liv fritt från våld i ett tryggt hem. Tyvärr är väntan på att börja det nya livet onödigt lång då det är svårt att få en bostad och kunna flytta ut från det skyddade boendet. De senaste åren har antalet dygn kvinnor bott på Villa Karins Kvinnojour ökat med drygt 50%.

Många som varit utsatta för våld har tvingats sjukskriva sig eller vara borta från arbetet. Deras partner kan ha tagit lån i deras namn, gett dem betalningsanmärkningar eller spelat bort deras pengar. Då är det svårt att hävda sig på den tuffa bostadsmarknaden. Det är därför avgörande att Göteborgs Kommun har rutiner för att stötta kvinnor som utsatts för mäns våld i att få tillgång till en bostad, med hyror som går att klara av som ensamstående. Att ge kvinnor som utsatts för våld förtur i bostadskön är en bra början.

Ett alternativ är att flytta på förövaren. Männen får då ta ansvar för det brottsliga agerande det innebär att utsätta någon för hot, kränkningar, övergrepp och andra former av våld. Det finns en lag om kontaktförbud i det egna hemmet, om den används i större utsträckning skulle kvinnor som vill
stanna i det egna hemmet få ett bättre skydd mot en våldsam partner och slippa flytta.

Bostadsbristen drabbar inte bara kvinnor och barn som utsätts för våld och vår mening är inte att ställa bostadslösa grupper mot varandra. Men de här kvinnorna och barnen utsätts för brott i sitt eget hem, av våld som i värsta fall är livshotande. Det är avgörande att det finns en reell möjlighet till ett nytt boende när de fattar det livsviktiga beslutet om att försöka lämna förövaren.

Frågan är komplex och det krävs en nationell samling för hur bostadspolitiken ska se ut. Men det går att handla även i Göteborg. Vi hoppas att den 25 november blir starten och vill uppmana Anneli Hulthén att:

  • Se över förturssystem i bostadsköer för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld.
  • Börja använda lagen om kontaktförbud i det egna hemmet, att flytta på männen ger en tydlig signal om vem som bär ansvaret för våldet.
  • Ge frågan om bostad för kvinnor och barn som utsatts för våld den prioritet och dignitet som den kräver.

Christina Martén
Verksamhetschef  
Villa Karins Kvinnojour