Etikettarkiv: hållbar utveckling

Lärjeån som innovativt nav mellan stad och land

Lärje 5 juni 2013 framtidssnack web 2Vägen ut!s vd Pernilla Svebo Lindgren planerar inför framtiden tillsammans med Utveckling Nordost och Blå Stället. Foto: I.B

Utvecklingsdialog_bildHur kan vi ta till vara på och använda Lärjeåns Kafé & Trädgårdar som en knytpunkt – ett nav – för samarbete och nyskapande lösningar för ”hållbar utveckling mellan stad och land”?
Det är en av de frågor som ”Stadslandet Göteborg” arbetar med och nu bjuder man in till en utvecklingsdialog.
Torsdag den 20 juni, kl 9-12, är företagare, föreningsaktiva och förvaltningspersoner i Nordost välkomna att vara med och besluta om hur hur man praktiskt och konkret ska gå vidare med att förverkliga visionerna om en grön affärsutveckling som ger jobb, företag och en hållbar utveckling.

Läs mer i intervjun med Dan Melander, projektledare för Stadslandet Göteborg Utveckling Nordost på Utveckling Nordosts hemsida.
Ladda ner inbjudan.

Ekoprofil – inte bara tomma ord

Att driva en verksamhet med ekoprofil förpliktigar.
Det är lätt att, lite allmänt, hävda att man är miljövänlig och ”för” hållbar utveckling, men desto svårare att verkligen leva upp till sina goda föresatser.
Något som Lärjeåns trädgårdar tagit fasta på, i veckan som gick startades ännu en kurs – ”Ekoprofil och hållbar utveckling”.
Under ett dussin sammankomster under våren skall alla på Lärjeåns trädgårdar samt Le Mat Bed & Breakfast få en ordentlig genomgång av både begrepp och teorier inom ekoprofilering och hållbar utveckling samt verktyg för att kunna omsätta det hela i praktiken.
Dragoslava Radovic, från Vuxenskolan, håller i kursen där några av stolparna är: livsstil och miljö – global påverkan, sortering – återvinning, miljömärkning, materialval, kompostering/ekologisk odling, hållbar utveckling, permakultur (hushålla med oss själva och miljön) och miljödiplomering.
Ett ambitiöst kursinnehåll med andra ord.
Och kursdeltagarnas förväntningar är höga, slutmålet är ju att, som det uttrycktes i önskemålen inför kursen, ”stärka Lärjeåns trädgårdar som en plats och verksamhet där ekologi, miljötänk och hållbar utveckling är rådande”.
För, som sagt, det räcker inte bara att tänka rätt, du måste göra rätt själv också.