Etikettarkiv: Social Aktion Nu

Seminarium med Social Aktion Nu

Seminarium med Social Aktion Nu på Lärjeån. Foto Margita Persson.

I tisdags höll Social Aktion Nu seminarium på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar.
Om det kan du läsa på Social Aktion Nu:s hemsida.
Social Aktion Nu är ett projekt som drivs av tidningen SocialPolitik  – och under 2012 – i samverkan med Vägen ut! kooperativen,  Stiftelsen GyllenkrokenVägen ut! kooperativen ochUnga Rörelsehindrade, URG, i Göteborg, Bastagruppen, Nykvarn/Rainbow Sweden och Socialarbetare För Social Aktion, SFSA, i Göteborg.

Tanken bakom Social Aktion Nu är att ”Ge röst åt grupper med egen erfarenhet av diskriminering och utanförskap. Förstärka brukarperspektivet hos socionomstudenter.”
Under våren och hösten 2012 genomförs skrivarkurser, kurser i webbpublicering, retorikskola samt webbplatsen Social Aktion Nu och digitala torg.
Läs mer på projektets hemsidadär du även kan vara med och påverka den pågående socialförsäkringsutredningen.

  • Har du blivit utförsäkrad eller på annat sätt drabbats av reglerna i sjukersättningen?
  • Räcker inte din sjukersättning / aktivitetsersättning till ett värdigt liv?
  • Är du i Jobb- och utvecklingsgarantin eller i fas 3, sysselsättningsfasen, och inte tycker att du får hederligt betalt för din insats?
  • Är du anhörig till någon sam drabbats av förändrade socialförsäkringsregler?

Skriv till Social Aktion Nu och berätta om hur de nya reglerna inom socialförsäkringen drabbar dig själv, anhörig eller om du i ditt arbete ser hur nya regler inom socialförsäkringarna slår mot de försäkrade.
Tidningen Socialpolitik och socialaktion.nu samlar in berättelser och erfarenheter som sedan presenteras för utredarna.
Dina erfarenheter är viktiga!