Etikettarkiv: Stadslandet Göteborg

Integrerande Odlingsutbildning

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Mycket händer på Lärje, från entrepenörskollo till tårtkalas.
Sen 20e juni håller ännu ett projekt till på Lärjeåns Kafe och Trädgårdar.

Under månaderna fram till jul ska Green City Farmers driva ett integrerande utbildningsprojekt. Studenterna kommer att få lära sig praktiska kunskaper i matproduktion, entreprenörskap och svenska. Krav för att få gå utbildningen är att du inte har svenska som första språk, och under utbildningen finns ett språkstöd med halva tiden.

De som under utbildningen vill utveckla en affärsidé får stöd med det och för den som vill gå vidare efteråt finns det fördelaktiga möjligheter att utnyttja Göteborgs Stads satsning  på stadsnära jordbruk och kanske starta eget företag.

Arbetet med Stadslandet Göteborg fortsätter

rapport stadslandet 3Stadslandet – nätverk för innovativa nav, illustration ur förstudien ”Stadslandet Göteborg”.

Med Lärjeåns kafé & Trädgårdar som ett av naven, fortsätter arbetet för att ge nya möjligheter för grön affärsutveckling och hållbar stadsutveckling mellan stad och land i Göteborg.
rapport stadslandet1Hur detta ska gå till beskrivs i förstudien Stadslandet Göteborg, vilken gjordes inom ramen för Utveckling Nordost.
Rapporten i sin helhet finns att ladda ner som pdf.

Förstudien Stadslandet Göteborg tittar på hur man utifrån kunskaper hos boende kan bruka naturresurserna i Göteborg för att skapa grön affärsutveckling och social hållbarhet.
Den innehåll både en övergripande sammanfattning med förslag på hur man kan arbeta vidare och fem pilotstudier om Bergsjön-Gårdsten, Lärjeåns Stadslands Nav, nordöstra Göteborgs landsbygder, Innerstaden och stadsodling.
Bilagan ”Lärjeån Stadslands nav” handlar om just Lärjeåns Kafé & Trädgårdar. Du hittar den på sidan 60 i pdf:en.

rapport stadslandet 2Ur förstudien ”Stadslandet Göteborg”.

Läs vad vi skrivit tidigare:
Var med och utveckla ”Social science” i Nordost” (15 februari 2014)
Lärjeån som innovativt nav mellan stad och land” (16 juni 2013)
Om rapporten Stadslandet Göteborg på Utveckling Nordosts hemsida.

Tack alla för en riktigt härlig skördefest!

Klicka på någon av bilderna för att se dem som bildspel.

Strålande högsommarvärme och massor av folk – årets skördefest på Lärjeån blev en riktigt lyckad dag!
I kaféet ringlade kön lång men köket hade bullat upp ordentligt, så förhoppningsvis blev alla nöjda till slut.
Tack alla som kom!
Och tack alla som var med och jobbade!
Härligt!
Ovan några bilder från dagen, fler kommer.

Var med och utveckla ”Social science” i Nordost

StadslandetKnytkalas_bildVid årsskiftet avslutade det 3-åriga projektet Utveckling Nordost – nu är det dags att förverkliga några av de bästa idéerna som togs fram och undersöktes under projektets gång.
Tisdag 18 februari kl 18 är du välkommen på knytkalas för att vara med och diskutera hur vi ska utveckla ”Social science” i Nordost.
Kvällens tema är ”Kulturell och social innovation för lokal utveckling” och frågorna som ställs är: Hur bildar vi ett centrum för kulturellt och socialt entreprenörskap ”mellan stad och land”? En akademi för social ekonomi – en Social Science Park i Nordost?
Alla är välkomna, det är fri entré och ta gärna med lite ekologiska smårätter – helst hemlagat. Vi bjuder på soppa till knytkalaset.
För den som så vill är det fritt att läsa dikter, spela eller sjunga.
Kvällen arrangeras av Stadslandet Göteborg, Blå Stället och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar.

StadslandetKnytkalas_bild2

Klicka för inbjudan som pdf.

Mer om bakgrunden:
Under 2013 gjorde Stadslandet Göteborg en förstudie om ”framtidens Göteborg”. Staden som växer fram i nordost, där det både finns stad och land samt stora natur- och kulturresurser. Studiens syfte var att undersöka  hur vi tar tillvara möjligheterna att skapa en grön affärsutveckling som ger jobb, företag och en hållbar utveckling. Och komma med förslag på hur det hela ska utvecklas.
Ansvarig för studien har varit Dan Melander, som förstås kommer att vara med på knytkalaset tisdag 18 februari.
Mer om vad förstudien kom fram till hittar du i sammandraget från en föreläsning (pdf) Dan Melander höll på Ekocentrum i december 2013 och i inlägget ”Stadslandet – det mest hoppfulla på länge” på  bloggen ”…för ett hållbart samhälle” av Christer Owe .

Läs mer om projektet Utveckling Nordost på den egna sajten och ”Utveckling Nordost – 123 miljoner senare i Direktpress Nordost 23 nov 2013
Dokumentation av projektet Utveckling Nordost” (pdf nov 2013)
Stadslandet Göteborg – en presentation (pdf)

Lärjeån som innovativt nav mellan stad och land

Lärje 5 juni 2013 framtidssnack web 2Vägen ut!s vd Pernilla Svebo Lindgren planerar inför framtiden tillsammans med Utveckling Nordost och Blå Stället. Foto: I.B

Utvecklingsdialog_bildHur kan vi ta till vara på och använda Lärjeåns Kafé & Trädgårdar som en knytpunkt – ett nav – för samarbete och nyskapande lösningar för ”hållbar utveckling mellan stad och land”?
Det är en av de frågor som ”Stadslandet Göteborg” arbetar med och nu bjuder man in till en utvecklingsdialog.
Torsdag den 20 juni, kl 9-12, är företagare, föreningsaktiva och förvaltningspersoner i Nordost välkomna att vara med och besluta om hur hur man praktiskt och konkret ska gå vidare med att förverkliga visionerna om en grön affärsutveckling som ger jobb, företag och en hållbar utveckling.

Läs mer i intervjun med Dan Melander, projektledare för Stadslandet Göteborg Utveckling Nordost på Utveckling Nordosts hemsida.
Ladda ner inbjudan.