Etikettarkiv: utställning

”Design i nordost” – utställning på Lärjeån

Stadsdesign på Lärjeån.En skulpturpark i Angered, Nordost som turistmål, förnyelse av det lite bortglömda Årstidstorget i Kortedala och en företagspark i Gårdsten  – det är vad en grupp studenter från programmet Business & Design vid HDK, Högskolan för Design och Konsthanverk, arbetat med under hösten.
Nu visas deras idéer i en utställning på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar.

Gruppen från HDK består av 15 studenter från sju olika länder och är alla utbildade designers eller ekonomer som går på masterprogrammet Business & Design. Utbildningen genomförs i samarbete med Handelhögskolan i Göteborg och Utveckling Nordost tog fram de fyra arbetsområdena.
Utställningen visas till och med fredag 21 december.

Läs mer  på Utveckling Nordosts hemsida.

Kom till Naturhistoriska och fortsätt evolutionen!

Detta bildspel kräver JavaScript.


En tom schampooflaska
har fått vingar och flyger högt uppe under bladverket av förpackningar för ekologiskt kaffe.
Datormusen har transformerats till en elegant svan och den tilltuffsade tandborsten fladdar snabbt förbi den lurande giftspindeln sprungen ur – tja, vad?
I Evolutionens träd, på Göteborgs Naturhistoriska Museum, blir det slängda använda till det nya oväntade. Kombinationerna är oändliga, endast fantasin sätter gränser.

– Det är så evolutionen fungerar, förklarade Kennet Lundin, biolog vid Göteborgs Naturhistoriska Museum, då Evolutionens Träd invigdes i torsdags.
– Evolutionen har inget bestämt mål eller mening, går saker att kombinera, återanvända, så görs det också.

Resultatet stavas mångfald. En mångfald som fått ett oväntat vackert uttryck i trädet, skapat genom ett samarbete mellan konstnären Mattias Larson och arbetskooperativet Vägen ut! Pater Noster.

– Trädet och arbetet med det handlar förstås mer om en social evolution än en biologisk, förklarar konstnären Mattias Larson.
– Det finns något läkande i kreativitet. Men det måste vara lustfyllt att skapa och som här, att göra det tillsammans.

Tack vare sitt sociala intresse har Mattias Larson arbetat mycket med projekt och att utveckla den traditionella konstnärsrollen.
Den här gången föll en rad bitar på plats samtidigt. Naturhistoriska museet ville ha någon form av utåtriktad verksamhet och Skoopi, arbetskooperativens intresseorganisation, ville pröva att använda så kallad social redovisning för att fånga upp de värden som skapas i ett arbetskooperativ och som inte kan mätas i ekonomiska termer.

– Just att arbeta tillsammans med ett gemensamt projekt, både personal och deltagare, har gett mycket, bekräftar Marja Korhonen, verksamhetschef på Vägen ut! Pater Noster.
– Att sen se resultatet, att delta i det offentliga rummet, har ett än större värde. Det ökar självkänslan hos oss alla.

Att skapa trädet, stam och grenar samt de första invånarna i det, var bara början – förberedelsen inför själva resan. Under de närmaste månaderna kommer representanter för Vägen ut! Pater Noster att finnas på plats några dagar i veckan för att hjälpa museets besökare att själva skapa nya ”livsformer” till trädet. Under höstlovsveckan blir det även workshops.
Så, varför inte besöka Göteborgs Naturhistoriska museum och se vilka gränser din fantasi sätter?
Materialet – vardagsavfall – finns redo att återanvändas.

Avfall blir vackert träd på Naturhistoriska Museet

Träslända i Evolutionens Träd. Foto: Charlotte OskarssonKan avfall och skräp bli till något vackert?
Kom till Göteborgs Naturhistoriska Museum nu på torsdag den 27 oktober och avgör själv!
Då invigs Evolutionens träd – ett interaktivt konstprojekt skapat genom ett samarbete mellan Vägen ut! Trädgård och konstnären Mattias Larsson.
Evolutionens träd är framsprunget ur allt det avfall vi skapar i vårt konsumtionssamhälle. Dess stam, grenar och alla livsformer som fyller trädet, är helt enkelt gjorda av skräp.
Du kan själv hjälpa trädet att växa, runt skulpturen finns arbetsplatser där besökarna kan delta i evolutionen. Vägen ut! Trädgård finns på plats för att hjälpa till.

Konstprojektet Evolutionens träd har initierats av Skoopi, arbetskooperativens intresseorganisation, som gav konstnären Mattias Larsson i uppdrag att tillsammans med kooperativet Vägen ut! Trädgård uppföra ett offentligt och processbaserat konstverk som sociala redovisning.
Sedan april i år har arbetskooperativet Vägen ut! Trädgård – Pater Noster hjälpt evolutionen på traven genom att skapa beståndsdelar till trädet.
Till vardags arbetar Vägen ut! Trädgård med ”gröna tjänster”,  det vill säga skötseluppdrag för bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, offentlig miljö samt uppdrag i privata trädgårdar,
Trädets framväxt kan du följa i bloggen The Tree of Evolution.

Vad: Invigning av Evolutionens träd.
Var: Göteborgs Naturhistoriska Museum.
När: Torsdag 27 oktober kl 16.
Vem: På plats finns konstnären Mattias Larson, Annica Falk från Skoopi och Marja  Korhonen och Elisaberh Mattson från arbetskooperativet Vägen ut! Trädgård samt museichef Ann Strömberg.

Lite mer:
Evolution
– processen genom vilken levande organismer över tid anpassar sig, förändras och går över i en annan, förhoppningsvis livskraftigare form.
Social redovisning är en självutvärderande metod för att planera, mäta och utvärdera den sociala verksamheten”.  (Ur Skoopis handbok för social redovisning.)